Kulüp Holding, dijitalleşen dünyada yeni iş fırsatlarını takip etmekte; global, ulusal, yerel çapta geliştirdiği projeler ile yatırımcılarına kazanç sağlamayı hedeflemektedir. Daha önce denenmemiş veya yeni teknolojik imkanlarla gelir modeli oluşturma potansiyeli olan her proje Kulüp Holding ilgi alanına girmektedir.

Kulüp Holding danışma kurulunu oluşturan kişiler dijital dünyadaki iş deneyimleriyle projeleri değerlendirmekte ve devamında projelere mentörlük sağlanmaktadır. Kendi alanlarında birçok başarılı projeyi gerçekleştirmiş kurul üyeleri ve Kulüp Holding deneyimli ekibi ile fikirler birer ürüne dönüştürülmektedir.

Kulüp Holding sadece proje fonlama safhasında değil, aynı zamanda projeleri fikir aşamasında ele almakta, ar-ge süreci, geliştirme, ürünün ortaya çıkması ve pazarlama faaliyetlerinin tümünde projeye destek vermektedir.

PAZAR Yeni bir sanayi devrimi eşiğinde olan dünyamızda dijital değişim insan hayatını büyük ölçüde etkiler bir seviyeye ulaşmış durumdadır. Mobil cihazların ve internet kapsama alanının yaygınlaşması ile 2018 itibari ile dünya nüfusunun %53’ü internet kullanıcısı haline gelmiştir. Dünya nüfusunun %49’u mobil internet kullanıcısıdır. Bu rakamlar değerlendirildiğinde 4.02 milyar kişilik bir pazar büyüklüğü görülmektedir. İnternet kullanımın azaldığı ileri yaş eşiği değişen nesil ile birlikte sürekli olarak daha ileri yaşlara taşınmaktadır. Bu sebeple yaşlı olarak tanımlanan yaş aralıkları için ürün ve hizmetler için yeni pazarlar oluşmaktadır.

*We Are Social 2018 Dünya İnternet, Sosyal Medya ve Mobil Kullanıcı İstatistikleri

YATIRIM ALANLARIMIZ

Yatırım yapmayı hedeflediğimiz sektörler, dijital değişim/dönüşüm, internet üzerinde çalışan servisleri kapsamaktadır.
İlgi alanımız dahilindeki ana konular aşağıdaki şekildedir:

Veri Barındırma - Veri Merkezi (Datacenter), Bulut (Cloud)
Yapay Zeka - Görüntü İşleme Sistemleri, Doğal Dil İşleme Arayüzleri, Makine Öğrenmesi, Derin Öğrenme Algoritmaları
Blockchain - Merkeziyetsiz Dağıtık Yazılım Sistemleri, Kripto Paralar, ILP Tabanlı Finans Uygulamaları
Veri Analiz – Veri İşleme, Veri Temizleme, Veri Modelleme/Analiz
Sosyal Medya – Mobil sosyal medya araçları
Eğitim – Online eğitim, Eğitici oyunlar

KULÜP Holding Anonim Şirketi