Müasir məhsul və xidmətlər ortaya qoymaq üçün təşəbbüskarlarla sərmayəçiləri bir araya gətiririk. Hədəfimiz: təşəbbüskarlara yatırım mənbəyi yaratmaqla bərabər öz təcrübələrimizə arxalanaraq dəstək verdiyimiz layihələrin öz hədəflərinə nəzərdə tutduqları müddət ərzində çatmalarına kömək etmək.

Müraciət

İş birliyi üçün tələb edilən layihə və ya fikir sahibi “Qiymətləndirmə Anketi” vasitəsi ilə müraciət edir.

İlkin qiymətləndirmə

Bu müraciətlərə sərmayə yatırmaq üçün müəyən olunmuş sahələrə uyğun olub-olmaması barədə dəyərləndirmə aparılır.

Dəyərləndirmə

Layihələr dəyərləndirmə heyəti tərəfindən təhlil edilir. Yatırıma uyğun görülən layihələrin sahibi dəvət olunaraq onlardan təqdimat tələb olunur.

Layihə Hazırlığı

Layihə hazırlığı müddətincə bu layihənin inkişaf etdilirməsi, iş prosesinin idarə olunması, gəlir modeli və texniki sahələrdəki çatışmazlıqlar müəyyən edilir. İş prosesi planı ilə bərabər lahiyə sənədləri hazırlanır.

Layihə Təqdimatı

Layihə sənədləri hazırlanaraq internet saytı vasitəsi ilə elan verilir və hazırlanmış layihə sənədləri sərmayəçilərə təqdim olunur.Layihə Müraciət Anketi

KULÜP Holding Anonim Şirketi